KONSEKWENCJE

Gdy tylko jednak pojawią się konwencje, techniki, przybory — wraz z nimi po­jawiają się też pierwsze wyodrębnione gry czy zabawy: „przeskok barani”, „w chowanego”, lata­wiec, bąk, ślizgawka, ślepa babka, zabawa lalką. W tym momencie zaczynają się rozdzielać różne drogi: agon, alea, mimicry, ilinx. Tutaj dochodzi również do głosu przyjemność, jakiej doznajemy pokonując jakąś trudność rozmyślnie […]

ZNACZENIE RÓŻNIC

Ten bodziec, stanowiący istotę ludus, ujawnić można w różnych kategoriach gier i zabaw, prócz tych, które odwołują się wyłącznie do wyroku losu. Ludus jawi się jako uzupełnienie i niejako „dokształcenie” typu paidia, którą ujmuje w karby i wzbogaca. Dostarcza on sposobności do ćwiczeń i na ogół prowadzi do uzyskania pewnej określo­nej sprawności, mistrzostwa w posługiwaniu […]

W TYCH SAMYCH RAMACH

Wszelkiego typu układanki należą już w ramach tego samego rodzaju do innej grupy gier i zabaw: odwołują się nieustannie do umiejętności kalkulo­wania i kombinowania. Wreszcie krzyżówki, za­gadki matematyczne, anagramy, wiersze holory- miczne i różnego rodzaju logogryfy, aktywna lek­tura kryminałów (gdy czytelnik stara się sam dociec, kto jest winowajcą), problemy szachowe czy brydżowe — wszystko to […]